Nálepky "Nie, kým sa dívam ja."

€3.99

Nie, kým sa dívam ja!

45% detí na Slovensku je obeťou šikany. Skoro 20% slovenských detí sa s s násilím alebo agresívnym správaním stretáva aj doma v rodine. Vyše desať percent dievčat čelí počas dospievania nejakej forme sexuálneho obťažovania.

Práve preto putujú peniaze z predaja týchto nálepiek občianskym združeniam venujúcim sa pomoci deťom, ktoré sa stali obeťou domáceho alebo rovesníckeho násilia.

Hrdo si ich nalep na miesto, kde budú tebe aj ostatným pripomínať, že tento problém treba riešiť a nemôže nám byť ľahostajný.

Technické parametre:
Jazyk: slovenčina
Počet nálepiek v balení: 6
Hmotnosť balenia: 45g
Obsah balenia: 6ks nálepiek; ďakovný list

100% zisku z tvojho nákupu poputuje na charitatívne účely.

Kategória Pomoc