Ako vyhľadať pomoc psychológa na Slovensku a na koho sa obrátiť?

Autorka: Dada Szitás

Na Slovensku opäť zúria lockdowny a tak je najvhodnejší čas povedať si o tom, aké sú dostupné
možnosti psychologickej alebo inej odbornej pomoci. Nadviažem na svoj predchádzajúci článok (dostupný tu) a budem sa venovať najmä dištančnej forme psychologického poradenstva, vzhľadom na súčasnú situáciu.

Aktuálne medzi najznámejšie patri internetová poradňa IPčko (www.ipcko.sk/), ktorá svoju pomoc poskytuje najmä pre deti a mládež. Pomoc poskytuje prostredníctvom chatovej či e-mailovej poradne, ale tiež video poradne v pondelky až piatky v čase 15:00 – 20:00. Taktiež tu však viete zavolať na číslo 0800 500 333 na telefonickú poradňu. Správcovia IP-čka majú aj poradňu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením o ktorej sa viac dozviete na www.dobralinka.sk

Ďalšou organizáciou, ktorá ponúka rôzne podoby dištančného poradenstva pre deti a mládež je Linka detskej istoty (http://www.ldi.sk/). Linka detskej istoty sa zameriava najmä na telefonické poradenstvo pre mladých, denne na bezplatnom čísle 116 111. V niektoré dni však majú aj špecializované poradenstvo pre rodičov (rodičovská linka, každú stredu od 13:30 do 19:30, na
bezplatnom čísle 116 111) či poradenstvo v oblasti sociálno-právnych otázok (sociálno-právna poradňa, každý štvrtok a sobotu od 13:30 do 19:30, tiež na čísle 116 111). Mimo toho ešte ponúkajú aj chatovú (denne od 18:00 do 22:00) či e-mailovú poradňu.

Trio dištančného poradenstva pre mladých uzatvára Linka detskej dôvery (https://linkadeti.sk/domov). Podobne ako Linka detskej istoty, ponúkajú primárne telefonické poradenstvo na čísle 0907 401 749, počas pracovných dní od 8:00 do 20:00. Po vzore predchádzajúcich liniek pomoci, aj Linka dôvery disponuje chatovou poradňou (v čase od 14:00 do 19:00), tiež e-mailovou poradňou, ale aj Skypovým kontaktom.

Keďže aj dospelí často potrebujú pomoc, aj pre nich existujú rôzne formy dištančného poradenstva. Prvým z nich, ktoré si spomenieme je Linka dôvery Nezábudka (https://linkanezabudka.sk/), ktorá vznikla pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Ich primárnou pomocou je nonstop telefonická poradňa na čísle 0800 800 566, ale aj e-mailová poradňa, kde by mali odpovedať do 48 hodín.

Ďalšou organizáciou poskytujúcou psychologické poradenstvo (v oblasti porúch príjmu potravy) je
Chuť žiť (https://chutzit.sk/). Na ich bezplatnú linku pomoci sa dovoláte na čísle 0800 221 080 v pracovných dňoch. Majú tiež mailovú poradňu či psychologické poradenstvo vo forme online sedení.

Viaceré štúdie potvrdili zvýšený výskyt domáceho násilia, od začiatku pandémie (napr. Boxall,
Morgan, Brown, 2020) a preto, pokiaľ zažívate akúkoľvek formu násilia, nebojte sa vyhľadať pomoc buď na stránke https://www.zastavmenasilie.gov.sk/, kde nájdete adresár služieb, na ktoré sa môžete obrátiť alebo sa tiež môžete obrátiť na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie (https://www.zastavmenasilie.gov.sk/news/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-funguje-nonstop-a-je-bezplatna/), kam sa viete dovolať kedykoľvek na bezplatnom čísle 0800 212 212.

Na záver ešte spomeniem dve organizácie – K sebe a Duše naše, ktoré okrem osvety ohľadne duševného zdravia, na ich instagramových profiloch (@ksebe.sk, @duse_nase), ponúkajú tiež on-linepsychologické poradenstvo. Viac sa o ich práci dozviete na https://ksebe.sk/https://www.dusenase.sk/.

V prípade, že sa ti článok páčil, si určite nezabudni prečítať aj zvyšné príspevky na našom blogu. Náš e-shop ponúka produkty, ktoré ti pomôžu osobnostne rásť a adresovať problémy, ktoré môžu nastať vo vzťahoch. Akoukoľvek kúpou zároveň podporíš dobrú vec.

Zdroje informácií v článku:

Boxall, H., Morgan, A. Brown, R. (2020). The prevalence of domestic violence among women
during the COVID-19 pandemic. Australasian Policing, 12(3), 38–46.
https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.435862482298266