Prispôsobuješ sa príliš často? Tu je návod, ako to zmeniť.

Konformita je typ spoločenského vplyvu, ktorý zahŕňa zmenu viery alebo správania človeka tak, aby zapadol do skupiny. Aby sa jednotlivec stal „podobným“, akceptuje názor, pravidlá správania, normy a hodnoty väčšiny, aj keď sú v rozpore s jeho osobným názorom či presvedčením.

Ako si môžeme vysvetliť konformizmus? 

Je to nejaký prejav lojality či dôvery iným ľuďom, môžeme si byť istí tým, že „iní vedia lepšie?“. V bežnom živote sa s týmto fenoménom stretávame celkom často. Napríklad na prechode pre chodcov. Červená svieti, ale cesta je prázdna. Najprv jeden chodec prešiel na červenú, potom ďalší, za ním dvojica, a tak ďalej. Rovnako aj móda je skvelým príkladom konformity. Ľudia sa snažia byť v trende a nezáleží na tom, či sa im to páči alebo nie, či sa im to hodí alebo či je to pohodlné. Rovnako sa prejavuje aj u adolescentov, ktorí siahajú po cigarete len preto, aby boli v skupine „cool“.

Niektorí „draví“ ľudia vedia využiť silu konformity vo svoj prospech pri manipulácii so slabšími jedincami. Jednou z najznámejších metód manipulácie je tzv. metóda fixácie, ktorú popísala nemecká autorka Gloria Beck. Táto metóda je založená na výskume, ktorý uskutočnili psychológovia, ktorých cieľom bolo zistiť viac o príčinách ľudskej fixácie k určitému názoru alebo postoju.

Ako sa však vyvarovať nadmernému prispôsobovaniu sa?

  • Plánujte si svoje ciele na mesiac, pol roka, rok. Ľudia, ktorí vidia jasné orientačné body, sú sebavedomejší a odolnejší voči vplyvu iných.
  • Pracujte na sebaúcte a sebavedomí. Urobte si zoznam cvičení, ktoré budete denne vykonávať.
  • Rozvíjajte komunikačné schopnosti, osvojte si umenie polemiky a diskusie. To vám pomôže obhájiť svoj názor, vyargumentovať svoj postoj.
  • Naučte sa vyjadriť svoj názor a skúste to urobiť ako prvý. Začínajte postupne: pozrite si film a vyjadrite svoj postoj k zápletke a hereckým výkonom obsadenia. Rozprávajte sa so svojimi blízkymi o tom, ako oni rozumeli významu filmu, čo ich zaujalo a prečo.  
  • Naučte sa odmietať. Sloboda voľby a sebavyjadrenia je to najcennejšie, čo každý z nás má. Naučte sa počúvať a rešpektovať svoje potreby, záujmy, túžby. Opäť začnite postupne: ak nechcete ísť s priateľmi do kina, povedzte im to.
  • Naučte sa primerane zaobchádzať s kritikou. Nemôžete vyhovieť všetkým. Individualita je veľmi dôležitá.

Človek si vyberá sám, čo môže a chce robiť z dôvodov užitočnosti pre svoj rozvoj. Jav, akým je konformizmus, možno dáva súdržnosť tímu, podieľa sa na dlhoročných tradíciách zvykov, taktiež dáva jednotlivcovi pokoj a ilúziu dôvery, ale pri prehnanom konformizme nedáva šťastie, sebarealizáciu, bohatstvo a úspech. Nevzdávajte sa svojej jedinečnosti a slobody pre prospech iných. Niekedy sa oplatí vypočuť si niečiu radu a názor, no niekedy treba myslieť len vlastnou hlavou a riadiť sa len svojimi hodnotami.

V prípade, že sa ti článok páčil, si určite nezabudni prečítať aj zvyšné príspevky na našom blogu. Náš e-shop ponúka produkty, ktoré ti pomôžu osobnostne rásť a adresovať problémy, ktoré môžu nastať vo vzťahoch. Akoukoľvek kúpou zároveň podporíš dobrú vec.

Zdroje použité v článku:

BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 2007.