Sociálne zaháľanie - je práca v skupine skutočne efektívna?

Autor: Michal Šafránek

Radi pracujete v tíme? Myslíte si, že práca v tíme zvýši efektívnosť pracovných výkonov? Aké s ňou máte skúsenosti?

Ak si predstavíme činnosť skupiny, zvyčajne má väčšina ľudí k tejto myšlienke pevne zabudovaný predpoklad o výhodách spoločnej práce v porovnaní s individuálnou prácou. Spoločným úsilím sa pracuje lepšie. Lenže..

V roku 1979 skúšali traja sociálni psychológovia replikovať vyše 100 rokov starú štúdiu, v ktorej miestny francúzsky inžinier zistil, že kolektívne úsilie nedosiahlo ani z polovice takú intenzitu ako súčet individuálnych výkonov.

Hovoríme o tzv. sociálnom zaháľaní, v ktorom je sklon ľudí vynaložiť menšie úsilie vo chvíli, kedy pracujú na splnení skupinovej úlohy, ako keď sú za úlohu osobitne zodpovední. Je to zbavovanie sa zodpovednosti v skupine, ponechávanie práce iným, spoliehanie sa na iných členov skupiny.

Na tomto fenoméne je tiež zaujímavé, že ho skúšali replikovať v niektorých krajinách, pre ktoré je typické fungovať v kolektíve, napríklad Japonsko, Taiwan či Thajsko a výsledky sa potvrdili aj tam.

Fenomén sociálneho zaháľania má závažný dopad na prácu v skupine, je však možné ho eliminovať. Napríklad takto:

  • Je žiadúce oceniť a zviditeľniť príspevok každého člena skupiny a oceňovať úspech jednotlivcov, čo môže viesť k vyššej motivácií
  • Ak vytvoríme menšie skupiny a každému členovi pridelíme nejakú úlohu, čím získava každý člen osobnú zodpovednosť, ich výkon sa zvýši
  • Práca v menších skupinách. Čím väčšia je skupina, tým viac sa znižuje motivácia a pracovný výkon jednotlivcov
  • Zvýšiť sebaúčinnosť jednotlivcov a zariadiť to tak, aby cítili, že ich príspevok je veľmi potrebný, nenahraditeľný, dôležitý, čo zintenzívni pracovné nasadenie jednotlivcov
  • Užitočné je stanoviť si jasné skupinové ciele, držať sa plánu a podporovať dôveru v schopnosť skupiny dosiahnuť tieto ciele
  • Pocit dôležitosti skupiny, predsa sa v skupine pracuje lepšie ak vieme že tam máme „svoje miesto“. Preto je dobré vytvárať rôzne akcie, napr. teambuilding, ktoré pomáhajú udržiavaniu dobrých pracovných vzťahov

Tak čo? Myslíte si aj naďalej, že v skupine sa pracuje lepšie? Veríme, že tieto odporúčania napomôžu všetkým, ktorí sa snažia zefektívniť svoje pracovné schopnosti, pretože motivácia a oceňovanie práce môže dopomôcť k lepším výsledkom.


V prípade, že sa ti článok páčil, si určite nezabudni prečítať aj zvyšné príspevky na našom blogu. Náš e-shop ponúka produkty, ktoré ti pomôžu osobnostne rásť a adresovať problémy, ktoré môžu nastať vo vzťahoch. Akoukoľvek kúpou zároveň podporíš dobrú vec.

Zdroje informácií v článku:

Latané, B., ET AL. (1979) Many Hands Make Light the Work: The Causes and Consequences of Social Loafing. In Juornal of Personality and Social Psychology. Vol 37, No. 6, 822 832. Dostupné na: https://pdfs.semanticscholar.org/86a5/407ed80cabb199ebcf67593d99d31c0caafa.pdf?_ga=2.119889736.1790952536.1573386307-518624006.1573386307 

MÁTEL, A. – VASILESCU, A. (2013) Skupinová sociálna práca. In Prohuman, odborný internetový časopis. [online 2013-10-01]. Dostupné na internete: . ISSN 1338-1415. Dostupné na: https://www.prohuman.sk/files/Matel_Vasilescu_Skupinova_SP_Prohuman.pdf

Kollárik, T. a kol.: (2008) Sociálna psychológia. 2.vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského

Lewis T. (2011) Assessing social identity and collective efficacy as theories of group motivation at work, The International Journal of Human Resource Management. Vol 22, Issue 4